Sånt som är fint…

Saker som gör mig glad för tillfället är sådant som

– Att det finns ärliga människor, jobbplånboken är upphittad och inlämnad och jag kan andas ut.

– Att Skype blivit uppfunnet, typiskt bra sak

– När man får bekräftat att val man gjort var de rätta

– Att jag genom att jobba på bra med stickningen (snart klar) inte bara övar mig i att göra färre saker åt gången utan även visar mig själv att jag kan starta och avsluta saker

20130129-071749.jpg

– Att jag har bra vänner och familj och alla är friska och krya

– Att jag börjat bli ännu bättre på att fylla mina dagar med sånt som gör mig glad som museibesök, bio, konserter

– Att jag snart åker till Belfast

/Åsa

Humaniora och vidgandet av sinnena…

I slutet på förra seminariet så togs det upp att vår kvällskurs framöver är uppskjuten på obestämd tid pga neddragningar inom humaniora. Jag sa något till en av mina kursare om att i diktaturer och totalitära samhällen så är kulturen något man drar in på då kultur vidgar och luftar sinnena och det är något som gör ett folk svårare att styra. Med detta vill jag inte påstå att vi på något sätt är i närhet av dessa samhällen, men mer som en poäng i av vilken vikt som kultur och ämnen som syftar till att dryfta tankar är.

Men i alla fall tidigare idag trillade jag på denna artikel “Bara humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen” som talar om hur synen på ekonomi har börjat att förändras och om att det är av vikt att vi förändrar ekonomiutbildningarna. “Det är en ödets ironi att samma sommar som Svenskt Näringsliv går ut i ett våldsamt angrepp på humaniora – då man i sin iver att strypa tillströmningen till dessa ämnen till och med ville sätta studenterna inom dessa ämnen på svältkur genom reducerat studiestöd – utkommer en policyrapport från prestigefyllda Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (ett forskningscenter lokaliserat till Stanford University) som föreslår det rakt motsatta. En bred humanistisk bildning ses som en nödvändig resurs i samtiden, som också varje ekonomistuderande borde få som en integrerad del av i sin grundutbildning.”

Sen för en stund sen såg jag att Stockholms universitets rektor Kåre Bremer bloggat om granskningen av det som kallats hobbykurser “Beteckningen hobbykurser har lanserats av de som tycker att universitet och högskolor ska koncentrera sina utbildningar till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och inte erbjuda utbildning för bildningens skull. Jag håller naturligtvis inte med om detta synsätt. Högre utbildning handlar också om bred kunskapsförsörjning inom alla områden inför framtidens behov, livslångt lärande och bildning.”

Men det här fick mig att fundera lite mera, för visst måste det finnas ett värde i bildning och inte bara utbildning. Om det enda som studierna syftar till är att tillfredsställa arbetsmarknades behov så blir ju utbildningen enbart instrumentell, “lär det här, för att kunna utföra det här”. Men universitet och högskolor har inte det som uppdrag, man ska lära ut vetenskaplighet och kritiskt tänkande. Det finns universitetsutbildningar som är mera av yrkesutbildningar som t.ex. läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, självklart kan du forska även inom dessa områden men utbildningen syftar till att du ska lära dig ett specifikt yrke, men även där så krävs det mer än bara inlärning av fakta. Att kunna katalogisera är bra, men du behöver även kunna analysera.

Vissa värden är svårare att mäta, kronor och ören är en inte svaret på allt. Naturvetenskap kan berätta om små enzymer, partiklar etc. som vi inte kände till sen innan och däri finns ett värde. Värdet av att analysera vår omvärld, av att diskutera synen på kunskap och i att vidga våra sinnen är kanske inte lika mätbart, så visst är det sant att vi inte kommer med nya upptäckter på det där “vi har nu upptäckt att x och y och z”-viset, men att gå därifrån till att avfärda humaniora och att påstå att den inte lär oss något nytt är en helt annan sak.

/Åsa