Lagar versus normer

Pär Ström och hans anhängare gillar att hänvisa till lagar, regler och förordningar och pratar gärna om saker som strukturer och normer med tänkta citattecken i luften.
Som till exempel den här kommentaren på Hannah – one way communications blogginlägg
“Sedan delar vi inte alltid synsätt och särskilt då inte när det gäller den kollektivistiska synen med alla dessa “normer”, “strukturer” och “maktordningar” som tydligen ska påverka alla individerna i samhället mer än vad som formellt står i lagboken och hur myndigheterna formellt agerar gentemot individerna.”

Lagar styr inte vårt handlande däremot kan lagar vara starkt kopplade till normer och strukturer och därför följer vi ofta lagarna. Men allt eftersom våra normer och värderingar förändras ändras praxis kring lagar och ofta kommer en punkt då dessa lagar anses ha passerat bäst före datum och de tas bort eller skrivs om. Men det är inte så enkelt att det ena föregår det andra. Om vi tar aga som exempel så förbjöds det för att tillräckligt många ansåg det vara omoraliskt, därefter ändrades under en lång tid synen på och tillämpningen av lagen och idag så är de i Sverige som anser aga vara en bra uppfostringsmetod helt klart undantag. Men ingen är väl naiv nog att tro att innan lagen kom så tyckte alla att aga var av godo och efteråt så ändrade sig alla omedelbart. Lagen var en del i att ändra strukturer kring vår syn på barnuppfostran men att den finns gör inte att vi styrs att tänka så så länge inte samhället i stort har en syn att aga är dåligt så kommer inte pressen att följa den påverka oss. Särskilt som att synen på vad det är värt för straff och för resurser påverkas av vad samhället i stort känner kring ämnet. Grejen är ju att hur myndigheter formellt agerar mot individer styrs av hur normer och värderingar ser ut i samhället i stort. Ingen människa är en ö, och det är inte våra myndigheter heller. Ta försäkringskassan till exempel de hade aldrig fått de nuvarande riktlinjerna om inte tillräckligt många i det kollektiv vi kallar samhället skriver under på tankar som att den som jobbar är värd mer än den som inte gör det, att många väljer att leva på sjukbidrag istället för att jobba och att fusket är utbrett. Hade tillräckligt många ansett att alla är värd en grundnivå av levnadsstandard, att majoriteten hellre jobbar än går hemma och att även om det finns fuskare så är de ett fåtal så skulle situationen se annorlunda ut. Grejen är den att visst vi påverkas av lagar och regler, men även av normer, strukturer och maktordningar och dessa normer och maktordningar påverkar i sin tur lagarna och reglerna.

Saker och ting hänger ihop alltmedan synen på mamman förändras kommer synen på pappan förändras och till slut kommer det förändra föräldrabalken i lagboken. Men för att detta ska ske måste synen på att mamman är mer förälder™ än pappan förändras och det är där dessa diskussioner om genus, könsroller och olika förväntningar har sin legitimitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s