pragmadialektik, debattklimat och konsten att lyssna…

Efter det här inlägget i måndags så började jag och Hannah diskutera på twitter om hur man får till ett behagligare och mer utvecklande debattklimat och jag började fundera på pragmadialektiken som var uppe på retoriken i höstas. Pragmadialektiken är en argumentationsteori som utvecklades på Universitetet i Amsterdam av Frans H. van Eemeren and Rob Grootendorst och det handlar ett argumenationsideal där tio kriterer/regler ska upprätthållas genom hela argumentationen.

För jag upplever allt för många debatter som ett skyttegravskrig där det blir viktigare att få rätt än att det blir rätt. Men om vi har ett mål med vårat argumenterande mer än att sätta dit den man upplever som motståndare så finns det en poäng med att se över vilken retorik man använder och hur man kan förbättra den. Ett av det bästa retoriska knepen är att verkligen lyssna på motståndaren, om du verkligen tycker att det viktigaste är att vinna så kan lyssnandet vara ditt knep. När du verkligen hör vad som sägs istället för att läsa/höra dina egna idéer och inövade motargument så kan du helt plötsligt hitta var argumentationen inte håller och attackera just de svagheterna. Men lyssnandet fyller fler funktioner, bland annat den att om grunden till att debatterar är att du vill påverka och få saker att utvecklas från läget i dags dato så gäller det att skaffa ett klimat som kan få saker att växa och det är något som är svårt att åstadkomma när man sätter ord i andras mun, eller på något sätt försöker antyda att folk är idioter.

Kanske vore ett forum där vi tar bort etiketter som feminism och jämställdism och diskuterar sakfrågor och vardagssituationer och där man måste hålla en viss nivå på debatten för att inlägget ska få ligga kvar en början. Kanske räcker våra befintliga kanaler om vi ställer högre krav på hur argumentationen ska gå till. Kanske måste vi bara ändra på bilden av varandra.

http://www.retorikforlaget.dk/konferencerapporter/international-society-for-the-study-of-argumentation
http://www.retorikforlaget.dk/konferencerapporter/argumentation-theory

Hur tror du att vi ska få ett bra debattklimat där olika åsikter kan stöttas och blötas utan att någon vill drämma igen dörren och skrika att du är ju dum i huvudet.

3 thoughts on “pragmadialektik, debattklimat och konsten att lyssna…

  1. Pingback: Politisk depression, politisk smeprission | asansvarld

  2. Pingback: Så tuktas en kulturdebatt « Jakten på berättelsen

  3. Pingback: Om ett debattklimat som gör att folk både får och orkar komma till tals. | asansvarld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s