Tankar om språknormer i modern tid

Ibland funderar jag på internets påverkan på språket och särskilt skriftspråket, idag sker väldigt mycket av vår kommunikation och vårt läsande online och det språk vi möts av varje dag påverkar vår språkkänsla. Ändå så tycks det vara tabu att påpeka språkliga felaktigheter på internet, för att där ska man få skriva lätt och ledigt och utan språkliga normer då det är skillnad på det och mer formella texter. Men hur ska vi plötsligt kunna koppla på vår språkkänsla och skriva korrekt i formella texter om vi det språk vi använder större delen av tiden ligger mil i från det. Det handlar inte om att jag anser att det inte ska finnas stilnivåer i språket, skillnader i ordval och meningsbyggnad gör språket rikare. Men särskrivningar, att inte skilja på ända och enda, än och en etc. tror inte jag har samma effekt. Tanken med de normer som finns kring skriftspråket är att skapa lättillgänglighet då det blir tydligt vad som åsyftas.

Det finns de som påstår att svenskan skulle vara ett fattigt språk, något som jag inte alls håller med om, dels har vi en enorm potential när det kommer till att skapa nya ord med hjälp av sammansättningar, ordskaparprocessen är något vi alla kan vara delaktiga i. Men något som kan vara sant är att språket används snålt, det tycks finnas en rädsla för att använda vissa ord med risk att bli anklagad att för att försöka göra sig förmer och ju färre som använder sig av alla de ord vi har desto färre lär sig också dessa ord och på så sätt kan snålandet göra att språket upplevs och till slut blir fattigare än vad det behöver vara.

Min tanke är i alla fall att en text med med rättstavade ord, utan särskrivningar och med en bra meningsbyggnad blir mycket mer lättillgänglig än en med hemmasnickrade språknormer.

Vad tror ni om hur vi påverkas av språket som omgärdar oss dagligen och vad i språket utgör svårigheter för er?

Här finner ni förresten en språkrelaterad julkalender med fokus på särskrivningar och de lustiga alternativa tolkningar de lämnar öppet för:
http://sprakkonsultstudenter17.wordpress.com/

till exempel lucka tio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s