Mellan mina hostattacker
Hör jag hans andetag
Lugna
Djupa
Trygga
Jag undrar hur många gånger jag kommer höra dem?
Jag undrar hur lång tid är för evigt?

– Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Larsbergsvägen,,Sverige